Dạy Pha Chế Trà Sữa Cà Phê Kem

15 CÂU KINH ĐIỂN THẦY CÔ NÀO CŨNG TỪNG NÓI, HỌC SINH NGHE ĐẾN THUỘC LÀU LÀU.

Các thầy cô dường như có một cuốn sổ tay hội thoại chung, vì gần như thầy cô nào cũng sẽ nói ít nhất một câu trong danh sách này, và bạn sẽ có cảm giác thân thuộc khi nghe những câu nói ấy.

1. Trật tự đi! Lớp này là cái chợ đấy à?

2. Tôi chưa thấy cái lớp nào nghịch như cái lớp này!

3. Nếu không thích học thì em có thể đi về.

4. Không làm xong bài tập thì đừng bước vào lớp tôi!

5. Em đến lớp để học hay để ngủ?

6. Em kia, đứng dậy. Em cười gì? Đứng dậy nói to cho cả lớp cùng nghe xem nào!

7. Đừng có hòng qua mắt tôi. Ngày xưa tôi cũng là học sinh như các em, chiêu trò gì mà tôi chẳng biết?

8. Không muốn học thì em đến lớp làm gì?

9. Khóa trước giỏi hơn khóa này gấp 100 lần!

10. Em nói to lên nào! Chưa ăn sáng à?

11. Người nói thì phải có người nghe, ai thích nói thì lên đây tôi nhường cho mà nói này!

12. Giá như em dùng cái tài năng đó vào việc học.

13. Điểm cao là do tôi chấm nhẹ tay đó!

14. Khi nào lớp trật tự tôi mới dạy.

15. Nhắc bài không phải là giúp bạn mà là làm hại bạn!

Tin tức khác

Đăng ký khóa học

 
 

Gọi tư vấn