Dạy Pha Chế Trà Sữa Cà Phê Kem

LỊCH KHAI GIẢNG

Khoá học pha chế Trà và Trà sữa cho quán tại TP.HCM, khoá học làm Kem kinh doanh tại TP.HCM, khoá học Cà phê Barista tại TP.HCM, khoá học tàu hủ Thái...
Khai giảng lớp pha chế trà sữa tại Hà Nội
Khoá học pha chế trà và trà sữa tại Cần Thơ, khoá học làm kem kinh doanh tại Cần Thơ, khoá học cà phê barista tại Cần Thơ, khoá học tàu hủ Thái tại...
    Đăng ký khóa học

     
     

    Gọi tư vấn