Dạy Pha Chế Trà Sữa Cà Phê Kem

Lịch khai giảng dạy pha chế tại Trung tâm dạy nghề mở quán Passion Link, Lịch học pha chế cafe take away, Lịch khai giảng khóa học pha chế sinh tố nước ép tại TPHCM:

Liên hệ: 0908.924.460 hoặc (028) 38 110 154

LỊCH HỌC THÁNG 7/2022

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 6/2022

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 5/2022

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 4/2022

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 3/2022

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 2/2022

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).

LỊCH HỌC THÁNG 1/2022

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 12/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 11/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 10/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 9/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 8/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).LỊCH HỌC THÁNG 7/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 6/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 5/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).


LỊCH HỌC THÁNG 4/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 


LỊCH HỌC THÁNG 3/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 


LỊCH HỌC THÁNG 2/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 


LỊCH HỌC THÁNG 1/2021

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 

LỊCH HỌC THÁNG 12/2020  

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 

LỊCH HỌC THÁNG 11/2020  

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 

LỊCH HỌC THÁNG 10/2020  

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 
 

 

LỊCH HỌC THÁNG 8/2020   

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).

  

 

LỊCH HỌC THÁNG 8/2020  

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 

LỊCH HỌC THÁNG 7/2020  

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 06/2020  

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 05/2020 

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 

 LỊCH HỌC THÁNG 04/2020 

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).  

 

LỊCH HỌC THÁNG 03/2020 

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 

 

 

LỊCH HỌC THÁNG 02/2020 

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước). 

****** 

LỊCH HỌC THÁNG 01/2020

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).

******

Lịch khai giảng khóa học pha chế tổng hợp tháng 12 Passion Link

LỊCH HỌC THÁNG 12/2019 

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).

******

LỊCH HỌC THÁNG 11/2019 

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).

******

 

LỊCH HỌC THÁNG 10/2019 

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).

******

 

 

Lịch học tháng 09/2019

 (Lưu ý: Học viên nên hoàn tất đăng ký trước 30 ngày để được ưu tiên xếp lịch học và giữ chỗ trước).

 

******

 

Lịch học tháng 08/2019  

Lịch học tháng 07/2019  

Lịch học tháng 06/2019

Lịch học tháng 05/2019  

Lịch học tháng 04/2019

 Lịch học tháng 03/2019

 Lịch học tháng 02/2019

Lịch học tháng 01/2019

Lịch học tháng 01/2019

Lịch học tháng 12/2018

Lịch học tháng 11/2018

Lịch học tháng 10/2018

Lịch học tháng 09/2018

Lịch học tháng 08/2018

Lịch học tháng 07/2018

Lịch học tháng 06/2018

Lịch học tháng 05/2018

Lịch học tháng 04/2018

Lịch học tháng 03/2018

Lịch học tháng 02/2018

Lịch học tháng 01/2018

Lịch học tháng 12/2017

 

Lịch học tháng 11/2017

 

Lịch học tháng 10/2017

 

Lịch học tháng 09/2017

 

Lịch học tháng 08/2017

 

 

Lịch học tháng 07/2017

 

 

 

Lịch học tháng 06

 

lich hoc passion link tháng 5 2017

Lịch học tháng 5 2017

 

Lịch học pha chế tháng 04 năm 2017

 

Lịch học tháng 03 năm 2017

 

Lịch học tháng 02 năm 2017

 

Lịch học tháng 1 năm 2017

 

Lịch học tháng 12 năm 2016

 

Lịch học pha chế tháng 11 năm 2016

 

lich hoc thang 10 2016 passion link

lịch học pha chế tháng 10 năm 2016

 

LICH HOC T9

Lich hoc pha che thang 9 Pasion Link

 

LỊCH HỌC THÁNG 8

lịch học pha chế tháng 8

lịch học pha chế tháng 8 năm 2016

 

LỊCH HỌC PHA CHẾ THÁNG 7

 

lich học pha chế tháng 7

 

LỊCH HỌC THÁNG 6 NĂM 2016

LICH HOC THANG 6 2

lịch học bổ sung tháng 6

Lịch học pha chế tháng 6

Lịch học tháng 6 năm 2016

 

LỚP HỌC PHA CHẾ THÁNG 4 NĂM 2016

lich hoc pha che thang 4 nam 2016

Lịch học tháng 4 tại Passion Link TPHCM

 

LỚP HỌC PHA CHẾ THÁNG 3 NĂM 2016

 

LỚP HỌC PHA CHẾ THÁNG 1 NĂM 2016

Lịch học pha chế năm 2016Lịch học khóa 1

 

lich hoc pha che

Lịch học khóa 2

 

 

LỚP HỌC PHA CHẾ THÁNG 12

 lịch học tháng 12

 

 

LỊCH HỌC PHA CHẾ THÁNG 11

HOC PHA CHE THANG 11

 

lop hoc pha che thang 10

Lớp học pha chế tháng 10

  

lop hoc pha che thang 9

Lớp học pha chế tháng 9

 

Lịch học tại TRƯỜNG DẠY NGHỀ PASSION LINK tháng 8 năm 2015

 lich hoc tai az drinks

Lịch học tại TRƯỜNG DẠY NGHỀ PASSION LINK tháng 7 năm 2015

TRƯỜNG DẠY NGHỀ PASSION LINK - tháng 8 năm 2015

 

 

Tin tức khác

Đăng ký khóa học

 
 

Gọi tư vấn