Chuyên gia đào tạo pha chế đồ uống, hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy! Phó giám đốc phòng đào tạo marketing đồ uống và chiến lược gia xây dựng hệ thống marketing...

Tin tức khác

Đăng ký khóa học